Terug

  • Gratis verzending vanaf €100,-
  • Achteraf betalen voor bedrijven vanaf €40,-
  • Gratis cadeau bij iedere bestelling

Brandblusser kopen

Groot assortiment brandblussers, koop gemakkelijk bij ARBO centrum. Alle brandblussers worden geleverd inclusief ophangbeugel.

Filters

Brandblusser bestellen?

“Er is brand!” Dit is een kreet die je in je leven liever niet wil horen. Toch gaan er genoeg mensen mee in aanraking komen. Dat kan klein zijn, vlam in de pan of een bosje in de fik, maar kan ook heel groot en daarmee levensgevaarlijk worden. De vervelendste beelden staan op ons netvlies van huizen die in de brand staan en overal rennende mensen die pakken wat ze pakken kunnen en mannen en vrouwen die met gevaar voor eigen leven het vuur proberen te bestrijden. Ook de gedachte aan je auto die in de brand vliegt is al erg beklemmend en proberen de meeste mensen weg te stoppen. Toch zijn dit punten waar juist wel aan gedacht moet worden. Er moet gedacht worden aan betere veiligheid, maar deze veiligheid kan nooit alle situaties voorkomen. Er moeten dus ook middelen voorhanden zijn die als bestrijding kunnen dienen tegen een om zich heen grijpend vuur.

De brandblusser is een van de meest handige, praktische en goedkope manieren van vuurbestrijding. Ook beleidsmakers zien steeds meer in dat de bescherming tegen brand erg belangrijk is en verplichten steeds vaker dat er brandblusser aanwezig moeten zijn op bepaalde plekken en in bepaalde gelegenheden. Zo zorgen zij voor de verplichting van iets dat heel gewoon moet zijn: een brandblusser om jezelf en andere de nodige bescherming te bieden in een noodsituatie. Met een brandblusser alleen is niet genoeg gezegd, want er is een heel scala aan verschillende brandblussers die allemaal hun eigen voor- en nadelen hebben en die allemaal een andere functie dienen. We gaan in dit stuk kijken naar alle verschillende brandblusser, de veiligheidseisen en nog allemaal andere specificaties die komen kijken bij het aanschaffen bij een brandblusser. Hierdoor heb je een duidelijk beeld van alles wat je moet weten over de brandblusser en hopen we je uiteindelijk te helpen met het vinden voor de brandblusser die bij jou past.

*Alle brandblussers worden geleverd inclusief ophangbeugel*

Meer dan alleen brandblusser voor de brandveiligheid

Elk bedrijf en elke organisatie moet zich op een zo goed mogelijke wijze voorbereiden op elke mogelijke situatie en dus ook op een eventuele brand. De overheid heeft vele regels omtrent veiligheid van de bouw, het gebruik en de sloop van een gebouw. Deze meest recente regels rond de brandveiligheid die moet worden gewaarborgd binnen een gebouw staat beschreven in hoofdstuk 6.7 artikel 28 en 30 van het bouwbesluit 2012. Niet alle voorschriften gaan we hier kunnen behandelen, maar het zou niet slecht zijn als je deze regels allemaal een keer doorleest en checkt of het ook bij jou in de organisatie allemaal goed is geregeld. We willen namelijk koste wat het kost voorkomen dat er op het moment dat het nodig is iets niet werkt of misschien wel niet eens aanwezig is.

Wij kunnen je helpen met een brandveilige omgeving, bekijk onze advies pagina voor meer informatie. Als we er een paar mogen uitlichten zien we dat het van groot belang is dat de vluchtroute(s) binnen een bedrijf goed in orde zijn. Deze kunnen ook door de inspectie gecontroleerd worden. Verder zijn er regels omtrent het ontdekken van een brand door middel van rookmelders en moeten er te allen tijde blusdekens is het gebouw aanwezig te zijn die van dienst kunnen zijn bij brandende olie, aangezien water hierbij niet zal helpen.

De wetgeving van brandblussers

Er gelden volgens de wet verschillende regels met betrekking tot de Brandhaspel, draagbare brandblusser en een verrijdbare brandblusser. We zoomen hier even in op de regels omtrent de draagbare brandblusser, omdat onze inventaris louter bestaat uit draagbare brandblussers. De regels qua onderhoud en controle staan beschreven volgens de NEN, de Nederlandse Norm. Deze organisatie stelt samen met verzekeraars regels op die zorgen voor een veilig product dat altijd in staat is om zijn werk naar behoren uit te voeren. De norm stelt ten eerste dat brandblusser gecontroleerd moeten worden op de werking. De hele werking moet gecontroleerd worden door de brandblusser even in gebruik te nemen.

Daarnaast geldt voor verschillende soorten brandblussers dat er op verschillende momenten (vijf of tien jaar, verschilt per blusser) een grondige check moet komen. Het kan zijn dat de brandblusser niet naar behoren werkt en dat moet deze ingeleverd worden. De afschrijf datum van de blussers is twintig jaar naar productie. Dan mag deze niet meer gebruikt worden. Als dit wel gebeurd is dat een overtreding van de Nederlandse Norm en kan de verzekeraar weigeren om te verzekeren bij eventuele schade. Zorg dat de frequente controle van de brandblussers in acht wordt genomen zodat je er zeker van kan zijn dat de brandbeveiliging op en top is.

Controle van Brandblussers

De hierboven beschreven jaarlijkse controle is verplicht, maar vrij lastig uit te voeren op het moment dat je geen professional bent of dagelijks met brandblusser om gaat. Bij ons, ARBO centrum kan je je brandblusser laten keuren. Ongeacht het merk kijkt een professional naar de brandblusser, keurt deze op de manier beschreven volgens de Nederlandse Norm en voorziet deze van een rapport en een keuring. De kosten die hierbij komen kijken nemen af naarmate je er meer tegelijk laat testen. Bij 1-2 testen kost het nog 32,50 per stuk en bij 30 kost het slechts 9,75 per stuk. Het kan dus erg voordelig zijn om je brandblussers te laten keuren in grote getalen. Dit bespaart een hoop tijd en met grote aantallen kan het nog goedkoop ook.

Welke brandblusser voor welke brandklasse?

Er is brand uitgebroken, wat moet je doen? Ga eerst na of het een kleine of grote brand is. Als het een kleine brand is, kan gewoon blussen volstaan. Als de brand groot is, is het als eerste belangrijk om de mensen die in gevaar zijn in veiligheid te brengen. De BHV’ers binnen een bedrijf doen de check die zij geleerd hebben en zorgen dus dat er niks vergeten worden. Ondertussen moet de brandweer al zijn gebeld. Ga bij een kleine brand die blusbaar is, zonder hulp van de brandweer, na welk object er in de brand staat.

Dit is uiterst belangrijk omdat verschillende soort branden op verschillende manieren geblust moeten worden. Hierom zijn er binnen de Europese Unie in 2003 verschillende categorieën van brand afgesproken die het identificeren en daarmee ook bestrijden van een brand een stuk makkelijker en daarmee ook veiliger maakt. Aan de hand van zes categorieën, zogenoemde brandklassen (A-F) worden brandende stoffen ingedeeld om een inzichtelijk beeld te krijgen van verscheidene branden.

Bekijk onze video voor meer informatie over de verschillende brandklasse en welke jij nodig hebt.

Van deze zes categorieën hebben we er in Nederland één afgehaald en zo worden onze branden en daarmee onze brandblussers ingedeeld in vijf brandklassen. Deze klassen lopen via een klassering van A tot F. De A, de hoogste letter, staat voor de minst ontvlambare stoffen en F staat voor de meest inflammatoire stoffen. De ontvlambaarheid van deze stoffen hangt af van verschillende aspecten: rookontwikkeling, snelheid van temperatuurstijgingen en de duur van de tijd dat de stof brandt. Doordat elke stof anders handelt in een brand, heeft ook elke stof een andere blusmethode. De stof waarmee geblust moeten worden kan dan ook verschillen tussen meerdere stoffen. Daarom heeft elke brandblusser een andere klasserings letter, welke aangeeft voor welk soort brand deze brandblusser geschikt is en voor welke hij absoluut niet gebruikt mag worden. Denk maar eens aan een vlam in de pan. Het lijkt logisch om vuur met water te blussen, maar omdat de olie in de fik staat zul je een enorme steekvlam krijgen op het moment dat je dat blust met water.

Probeer dus altijd zo snel mogelijk te ontdekken wat er in de brand staat. Hiermee voorkom je ongelukken en zorg je dat de brand op de goede manier geblust wordt. Dit zodat deze niet nog verder om zich heen grijpt. Van A tot F lopen we de brandklassen door en kijken we welke stoffen en branden bij deze klasse behoren.

Brandblusser voor brandklasse A: Vaste stoffen

De eerste brandklasse is die van de vaste stoffen. Stoffen als hout en textiel vallen onder deze brandklasse en zijn dus relatief ongevaarlijk als het gaat om de verspreiding, de ontvlambaarheid en de effectiviteit van het blussen. Deze klasse is weer onderverdeeld in twee subcategorieën: A1 en A2. Met A1 worden de stoffen aangegeven. A1 is een stof die geen enkele bijdrage levert aan het verder verspreiden van de brand omdat deze stof zelf praktisch onbrandbaar is.

A2 materialen zijn stoffen die wel degelijk brandbaar zijn, maar nog steeds maar een kleine bijdrage leveren aan verspreiding van vuur, omdat ze totaal niet licht ontvlambaar zijn. Denk maar een aan hout in de open haard. Het grote blok hout, of het nou droog is of niet, gaat niet in een keer aan. Door middel van kleine houtjes en kranten moet je de grote blokken hout aan zien te krijgen. Hout is dus redelijk moeilijk brandbaar en wordt daarom geschaard binnen de A-klasse. Deze branden kunnen geblust worden met de gewone water- en schuimblusser. ABF schuim en ABC poeder zijn uitstekend geschikt om de branden te blussen. Dus ook de brandslanghaspel waar gewoon drinkwater uit komt kan gebruikt worden bij het uitbreken van deze branden. 

Brandblusser voor brandklasse B: Vloeistoffen en vloeibaar wordende stoffen

De tweede klasse is die van de vloeibare stoffen. Binnen deze klasse vallen bijvoorbeeld de benzine, olie en andere soorten vet. Dit zijn vloeibare stoffen die brandbaar zijn, maar weinig bijdragen aan de verspreiding en het groeien van een brand. Belangrijk om aan te merken is dat het dus wel brandbaar is, maar dat het met de verbranding van deze stof ook vaak stopt. Water werkt op deze stoffen niet goed. Er zijn dus voor deze vloeistoffen andere manieren om een brand te blussen. ABF schuim is bijvoorbeeld goed om deze branden te blussen, maar ABC poeder en CO2 kunnen gebruikt worden in deze situaties. 

Brandblusser voor brandklasse C: Gassen

De derde klasse is die van de verschillende soorten gassen. Bij gassen moet je denken aan bijvoorbeeld aardgas, butaan en propaan. Het bekende verhaal - of het waar is, is een tweede - van een koeienscheet (methaan) welke een stal in de brand heeft gezet doordat deze ontvlamde.

Het kan heel goed dat er een andere reden is geweest, maar het geeft wel aan dat gassen als methaan en butaan redelijk ontvlambaar zijn. Zorg dat voordat er geblust wordt eerst de toevoer van het gas naar het vuur gesloten wordt. Dit is een essentieel punt om een dergelijke brand te blussen. Als je dan aan het blussen slaat is het het best om dit te doen met een poederblusser. Dit kan je doen met ABC of BC poeder. Dit beide is geschikt om deze brand efficiënt onder controle te krijgen. 

Brandblusser voor brandklasse D: Brandbare metalen

De vierde klasse bestaat uit de metalen die bij hoge temperatuur gaan gloeien. Bij deze metalen hebben we het over aluminium, magnesium, natrium of metaal. Dit zijn allemaal materialen die bij erg heet kunnen worden en dan een erg gevaarlijke en hete gloed afgeven.

Daardoor kan het erg makkelijk een brand inluiden en aanhouden. Er zijn speciale brandblussers voor deze gloeiende metalen en die noemen we ook wel een metaalbrandblusser. Dit zijn speciale D poederblussers die speciaal bedoeld zijn voor deze branden. Let dus goed op met het gebruik van de goede blussers voor deze metalen op het gewenste effect te bereiken. 

Brandblusser voor brandklasse E: Elektrische branden (geen klasse meer in Nederland)

De vijfde klasse is de elektriciteitsbrand, maar deze is te komen vervallen in Nederland. Dit komt doordat elektriciteit wel de oorzaak van een brand kan zijn doordat het bijvoorbeeld de apparatuur in brand zet. De brand kan alleen nooit de elektriciteit zelf zijn. Denk bijvoorbeeld aan kortsluiting waarbij de elektriciteit het plastic van de spelcomputer in de brand zet.

Het hangt ervan af wat de elektriciteit in brand heeft gezet. Op het moment dat je deze brand detecteert, kijk dan goed wat er in de brand staat en ga volgens de andere klassen na met welke brand je van doen hebt. Zorg wel altijd eerst de toevoer van elektriciteit is afgesloten voordat je begint met blussen

Brandblusser voor brandklasse F: Vetten

De zesde en laatste klasse bestaat uit verschillende soorten vetten. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld frituurolie en bakolie. Fikkende olie is erg gevaarlijk en kan in combinatie met water een enorme steekvlam geven die levensgevaarlijk is. Er moet dus bedacht worden omgesprongen met een dergelijke brand. Brandende vetten moeten altijd geblust worden met een vetbrandblusser of met ABF sproeischuim. Doordat het erg brandbaar is en erg makkelijk aansteekt is het belangrijk dat er geen hitte meer bij komt en dat de bron van het vuur zo ver mogelijk wegblijft van andere materialen. Bij de brand in deze klasse moet de brand altijd meer dan 5 liter vloeistof inhouden.

Zoals je ziet zijn er vele verschillende soorten branden die allemaal een andere mate van ontvlambaarheid hebben. Doordat sommige materialen eigenlijk moeilijk uit zichzelf branden, zijn deze vaak makkelijker onder controle te krijgen en te blussen. En toch zie je dat als het echt fout zit met een klasse A brand, zeg een brand in een huis, dan kan het ook echt flink fout gaan als het vuur gevoed blijft worden met nieuwe materialen die het kan opslokken.

Brandblusser kopen bij ARBO centrum

Wil je een brandblusser kopen? Bij ons op de webshop en in de showroom hebben we een heel scala aan verschillende brandblussers. Allemaal zijn ze geschikt voor een bepaald soort brandklasse (zie paragraaf hierboven). Op deze manier kunnen we op alle fronten helpen met het vinden van de juiste brandblusser voor uw situaties. Een type A brandblusser is eigenlijk voor iedereen handig en dit kan in de vorm van bijvoorbeeld een brandslanghaspel of een klein waterblussertje. Daarnaast moet je kijken naar de voorschriften die gelden voor het bedrijf waar je werkt en de materialen waarmee je werkt. Hierdoor kan je een inzicht krijgen in welke brandblussers nodig zijn voor jouw situatie. Als we dan even gaan kijken naar onze inventaris zien we verscheidene modellen. Al onze modellen zijn goedgekeurd volgens de EN-3 voorschriften en zijn dus veilige, geteste brandblussers. Bij ons weet je dus dat je een brandblusser van topkwaliteit krijgt. De verschillen tussen de verschillende brandblussers kunnen erg belangrijk zijn, dus nemen we je even mee:

  • Als eerste hebben wij een groot aanbod aan schuimblussers welke gebruikt kunnen worden voor brandklasse A en B. Dit zijn de standaard schuimblussers die eigenlijk iedereen wel op de zaak zou moeten hebben. Deze AB schuimblussers komen bij ons in twee, zes en negen liter modellen. met deze verschillende inhoudsmaten zit er voor iedereen een geschikte bij. Verder hebben wij ook de ABF schuimblussers, ook wel de vetbrandblusser genoemd. Deze komt ook in dezelfde inhoudsmaten en kan dus ook voor thuis een handige aanschaf zijn. Ook hebben we de zogenoemde vorstvrije blussers, welke geschikt zijn voor temperaturen tot wel -30 graden Celcius. Hierdoor kan ik bijvoorbeeld koelcellen dit de perfecte uitkomst zijn. Ook de vorstvrije blusser is een ABF blusser, dus geschikt voor vetbranden. Verder hebben we nog een eco model (AB) van zes liter. Deze zorgt voor minder beschadiging aan de natuur bij het gebruik. Als laatste hebben we een zes en een negen liter ULTRApower blusser, welke door hun hoge druk extra krachtig blust (AB). Voor gebruik in de auto of voor thuis aan de wand hebben we een heel compacte sprayblusser.
  • Als tweede in het assortiment hebben we de poederblussers. Deze komt in vijf verschillende modellen lopend van een liter tot twaalf liter. Deze poederblussers zijn allemaal geschikt voor ABC branden. Daarmee zijn ze dus de uitgelezen blussers voor branden met gassen. Alle poederblussers zijn bestendig tot -30 graden celsius en kunnen daarmee in koude omstandigheden goed gebruikt worden.

  • Als derde hebben we de CO2 blusser, de welbekende blusser met de zwarte expansiekoker aan het uiteinde. Deze blussers kunnen gebruikt worden voor vloeistofbranden (klasse B) en ook voor de reeds afgeschafte ‘elektricteitsbranden’ (klasse E). Je ziet ze vaak hangen bij hoogspanningsmasten. De zwarte expansiekoker mag je nooit vastpakken, omdat de CO2 dat eruit komt tot wel -80 graden celsius gekoeld is. Bij deze temperatuur kunnen er brandwonden ontstaan op de hand. Deze blusser dient dus altijd vastgepakt te worden bij het handvat. Doordat er CO2 op de brand wordt gespoten, kan er geen zuurstof bij de brand komen en op die manier probeer je een brand te blussen. De schade die het aanricht is dus miniem. Wel kan de brand weer oplaaien op het moment dat je stopt met de toevoer van CO2. Wij verkopen de CO2 blusser in een twee en vijf liter versie.

We hebben zoals je ziet een ruim assortiment aan blussers, opdat er voor iedereen een model bij zit dat voldoet aan de criteria. Nu we hebben gekeken naar de verschillende brandblussers is er nog een essentieel punt wat we moeten weten. Stel er breekt brand uit moeten we wel zeker weten hoe de brandblusser te gebruikt. Op het moment suprême is het niet handig als we nog door allemaal gebruiksaanwijzingen op internet moeten spitten. Daarom krijg je hier een spoedcursus omgaan met de brandblusser.

Hoe gebruik je een brandblusser?

Als er brand is uitgebroken is het belangrijk om gelijk te signaleren waar de dichtstbijzijnde brandblusser hangt. Als je deze hebt gevonden haal je hem van de muur of grond en loopt richting de brand. Pas als je bij de brand bent trek je de borgpen, de veiligheidspin, uit de blusser. Hierdoor komt de blusser op scherp te staan en kan er geblust worden. Deze borgpen zit bovenop de brandblusser in het blus mechanisme. Als dit is gebeurd zorg je ervoor dat je de blusser aan het uiteinde van de slang vastpakt en je richt hem op de brand. Pas dan druk je, op gepaste afstand van de brand, de knijper in en kan er geblust worden. Het blus mechanisme van elke blusser bestaat uit deze drie stappen. Deze staan ook voorop elke blusser met plaatjes aangegeven. Op deze manier weet je altijd dat je op een veilige en verantwoordelijke manier omgaat met de brand en de brandblusser.

Andere brandblusmiddelen

De brandblusser is het meest essentiële middel om een brand in bedwang te houden en uiteindelijk te kunnen blussen. Toch zijn er ook andere middelen die kunnen helpen bij het bestrijden van een brand. Deze zijn bij ons ook te koop. Wat dacht je bijvoorbeeld van het belang van goede rookmelders. Deze zijn bij wet verplicht en dus ook essentieel bij het detecteren van een brand en het adequaat kunnen ingrijpen in een noodsituatie. Door in elke ruimte een rookmelder te hebben kan je binnen vijftien minuten de brand detecteren en melden aan de brandweer. Het is verplicht om rookmelders te hebben. Verder verkopen we ook blusdekens, welke goed van pas kunnen komen om de zuurstoftoevoer van een brand af te sluiten. Als een brand geen zuurstof krijgt gaat deze namelijk vanzelf uit.

En als laatste verkopen we vluchtladders in verschillende afmetingen, welke essentieel kunnen blijken in noodsituaties. Doordat een brand op meerdere punten kan uitbreken is er de kans dat de daarvoor bestemde vluchtroute afgesloten is door een vlammenzee. Als dit het geval is moet je je gezegend voelen als er meerdere vluchtladders aanwezig zijn die de uitgang via bijvoorbeeld ramen mogelijk maakt. Vluchtladders beginnen bij vijf meter en de grootste die wij verkopen is twintig meter. Genoeg verschil in afmetingen zodat verschillende plekken voorzien kunnen worden van een extra veiligheidsroute. De kans dat je veel van deze producten nodig hebt is klein, maar zoals het zo mooi in het engels gezegd wordt: better safe than sorry.

Wij van ARBO centrum

Bij ARBO centrum hebben we een groot assortiment aan spullen die de brandveiligheid kunnen garanderen. Hierdoor zorgen wij dat er voor iedereen de juiste producten aanwezig zijn die bij hun situatie passen. Denk aan de brandblussers met de verschillende brandklassen. Voor elk bedrijf of elke ruimte gelden andere richtlijnen als het aankomt op grootte, aantal personeel etc. Wij bieden je in de webshop een ruim assortiment dat aansluit op ieders wens.

Mocht je er niet uitkomen, dan kan je natuurlijk altijd de klantenservice benaderen die je verder helpt op de zoektocht naar de juiste spullen. Mocht dat nog niet bevredigend genoeg zijn, dan nodigen we je van harte uit op onze zaak in Ede, waar topadviseurs klaarstaan om je te adviseren over elk product. Op deze manier zorgen we voor de beste ervaring en de meest tevreden klant. Als je boven de 150 euro inkoopt is de verzending van de spullen gratis en als je met een bedrijf koopt mag je achteraf betalen. Zijn de brandblussers toe aan een jaarlijkse check, dan komen wij gerust bij je langs! Wij zorgen ervoor dat ze gecheckt worden volgens de juiste richtlijnen. Zo kan je bijARBO centrum de gehele brandveiligheid van jou bedrijf van top tot teen laten regelen. Op deze manier ben je altijd voorbereid op elke situatie!

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    ARBOwinkel.nl 8,1 / 10 - 1000+ Reviews @ Feedback Company