Terug

 • Gratis cadeau bij iedere bestelling
 • Achteraf betalen voor bedrijven vanaf €40,-
 • Snelle levering door eigen voorraad

Keuringsstickers

Keuringsstickers kopen? Wij hebben een groot assortiment stickers. Staat de gewenste keuringsstickers er niet bij? Neem dan contact met ons op, dan kijken wij naar een passende oplossing.

Filters

In elk bedrijf wordt gebruikt gemaakt van verschillende soorten arbeidsmiddelen. Dat kan elektrisch gereedschap zijn, maar ook ladders, printers en koffiezetapparaten worden gerekend onder de arbeidsmiddelen. Al die apparaten en toestellen moeten aan strenge eisen voldoen zodat er veilig mee gewerkt kan worden.

Om te controleren of er nog aan de veiligheidseisen wordt voldaan, moeten de arbeidsmiddelen regelmatig worden gecontroleerd op defecten of gebreken. Voor veel apparaten is dat een keer per jaar, maar het kan ook om de drie of vijf jaar zijn.

Het kan lastig zijn om in de gaten te houden wanneer al die arbeidsmiddelen voor het laatst gekeurd zijn en wanner ze herkeurd moeten worden. Door gebruik te maken van keuringsstickers kan iedereen in het bedrijf in een oogopslag zien wanneer de laatste keuring van een apparaat heeft plaatsgevonden of wanneer de volgende keuring uitgevoerd moet worden. Op die manier wordt er nooit meer een keuring vergeten en is de kans op ongelukken tot een minimum beperkt.

Bovendien straalt een bedrijf vertrouwen uit als alle arbeidsmiddelen voorzien zijn van keuringsstickers. Deze uitstraling wordt nog versterkt als er gebruik wordt gemaakt van keuringsstickers met bedrijfslogo. De keuringsstickers maken zichtbaar dat de apparaten en toestellen aan alle veiligheidseisen voldoen. Hierdoor beseffen klanten en bezoekers dat de ondernemer verantwoord omgaat met de veiligheid binnen het bedrijf. En de werknemers voelen zich goed bij het idee dat hun werkgever alles in het werk stelt voor de veiligheid van haar personeel.

Zijn keuringsstickers verplicht?

Het gebruik van keuringsstickers is niet verplicht. Bij NEN- en VCA-keuringen is het wel verplicht om een administratie of register van de keuringen bij te houden. Het gebruik van stickers maakt het echter eenvoudiger om na te gaan wanneer de volgende keuring plaats moet vinden. Je hoeft dan niet steeds in de administratie te duiken. Bovendien kan iedereen in het bedrijf dit controleren omdat er enkel even op de sticker gekeken hoeft te worden. De gebruikers van de arbeidsmiddelen kunnen bijvoorbeeld gevraagd worden om voor of na gebruik van een apparaat de sticker te controleren. De kans dat er een keuring vergeten wordt, is dan erg klein.

Verschillende soorten keuringsstickers

In een bedrijf wordt meestal gebruik gemaakt van veel verschillende soorten bedrijfsmiddelen. Voor al die bedrijfsmiddelen zijn er andere eisen en aanbevelingen ten aanzien van de periodieke keuringen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de eisen die zijn vastgelegd in de NEN- en VCA-normen. Bij ARBOwinkel.nl kan je keuringsstickers bestellen voor de meest gebruikelijke NEN- en VCA-keuringen.

Maar er zijn ook bedrijfsmiddelen waarvoor slechts een periodieke controle of inspectie nodig is. Ook voor deze situaties heeft ARBOwinkel.nl de geschikte keuringsstickers.

Heb je toch behoefte aan een keuringssticker die wij niet standaard in ons assortiment hebben, dan bieden wij de mogelijkheid dat je een bestaande keuringssticker personaliseert. Je kan er een eigen tekst op plaatsen, de kleuren aanpassen en een bedrijfslogo toevoegen. Hoe je dat doet, wordt verderop beschreven.

NEN-keuringsstickers

Bij het uitvoeren van hun taken maken werknemers vaak gebruik van arbeidsmiddelen zoals gereedschappen, steigers of ladders. Volgens de Arbowet moeten werkgevers hun personeel de mogelijkheid bieden om veilig te werken. Dit houdt in dat de arbeidsmiddelen die aan de werknemers worden aangeboden aan alle veiligheidseisen moeten voldoen. Daarbij hoort een periodieke controle op defecten en gebreken.

Deze wetgeving is uitgewerkt in de verschillende NEN-normen. NEN staat voor Nederlandse Norm. Het is een uitwerking van onder andere de wetgeving op het gebied van veilig werken. Het bevat aanbevelingen waar arbeidsmiddelen aan moeten voldoen met inachtneming van de wet- en regelgeving.

In de NEN-normen staat onder andere beschreven dat apparaten en installaties periodiek gecontroleerd moeten worden op veiligheid en defecten. Deze keuringen mogen alleen worden uitgevoerd door een daarvoor opgeleide keurmeester. De resultaten van de keuring worden vastgelegd in een keuringsrapport. Dat rapport moet op verzoek getoond kunnen worden aan de arbeidsinspectie.

Door de arbeidsinspecteur wordt er gecontroleerd of er aan de NEN-normen voldaan is. De inspecteur bekijkt daarbij onder andere of de keuringen op tijd zijn uitgevoerd. Het is dus heel belangrijk dat er nauwkeurig bijgehouden wordt wanneer welke arbeidsmiddelen gekeurd zijn en wanneer ze opnieuw gekeurd moeten worden. Door het gebruik van NEN-keuringsstickers wordt dat een makkelijke klus. Een blik op de keuringssticker is voldoende.

Er zijn veel verschillende NEN-normen die de veiligheidseisen voor specifieke arbeidsmiddelen beschrijven. De belangrijkste zijn de NEN 3140 (voor elektrische apparaten), de NEN 2484 (voor draagbare ladders en trappen) en de NEN 1004 (voor de onderdelen van rolsteigers). Bij ARBOwinkel.nl kunnen keuringsstickers besteld worden die bij die keuringen gebruikt kunnen worden.

Keuringsstickers NEN 3140 voor elektrische laagspanningsapparaten

Een belangrijk aspect van veiligheid is het gebruik van elektrische apparaten en installaties. Tegenwoordig wordt vrijwel overal gewerkt met apparaten die op elektriciteit werken. Als zo'n apparaat niet optimaal functioneert, kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. Een slecht werkend elektrisch apparaat kan bijvoorbeeld kortsluiting, brand of ontploffing veroorzaken.

In de NEN 3140-norm is vastgelegd waar elektrische apparaten die op laagspanning werken aan moeten voldoen. De meeste elektrische apparaten die we gebruiken, werken op laagspanning. Onder laagspanning valt wisselspanning tot 1000 volt en gelijkspanning tot 1500 volt. Het elektriciteitsnet werkt op 230 tot 400 volt en is daarmee laagspanning. Elektrische arbeidsmiddelen als elektrisch gereedschap, kassa's, kopieermachines en koffiezetapparaten worden aangesloten op het elektriciteitsnet en zijn dus laagspanningsapparaten. In de NEN 3140 staat beschreven om de hoeveel tijd deze apparaten gecontroleerd moeten worden op defecten. Meestal is dat jaarlijks, maar er zijn ook apparaten die slechts om de twee, drie of zelfs vijf jaar gekeurd hoeven te worden. Deze periode bepaalt de keurmeester door middel vsn een risicoanalyse.

Door direct na de keuring een keuringssticker NEN 3140 op het apparaat te plakken, is op een makkelijke manier na te gaan wanneer de volgende keuring uitgevoerd moet worden. Zo kan iedereen in het bedrijf ervan verzekerd zijn dat er veilig gewerkt kan worden met de aanwezige elektrische apparaten. Ook zijn er keuringsstickers beschikbaar voor de AED

Keuringsstickers NEN 2484 voor draagbare klimmaterialen

Bij veel werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van draagbaar klimmateriaal als ladders en trappen. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij klussen als reparatie aan het lichtnet of het ophangen van een schilderij. Als een ladder of trap niet veilig is, kan dat een ernstige valpartij tot gevolg hebben. Gebeurt dit in een werkomgeving, dan wordt de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk gesteld. Het is daarom belangrijk dat trappen en ladders aan alle veiligheidseisen voldoen.

In de NEN 2484 is vastgelegd waar draagbaar klimmateriaal voor professioneel gebruik aan moet voldoen. Voor de periodieke keuringen is bepaald dat de keurmeester aan de hand van een risicoanalyse bepaalt om de hoeveel tijd de trappen en ladders gekeurd moeten worden. Meestal is dat een keer per jaar.

Keuringsstickers NEN 2484 vereenvoudigen de controle op het tijdig laten keuren van een ladder of trap. Het aantal valpartijen met klimmateriaal wordt daarmee tot een minimum beperkt. Bovendien zal een werknemer zich veiliger voelen als hij op een trap staat met een keuringssticker NEN 2484. Het geeft zekerheid als zichtbaar is dat aan de NEN 2484-norm is voldaan.

Keuringsstickers NEN 1004 voor onderdelen van rolsteigers

In de bouw wordt op grote schaal gebruik gemaakt van rolsteigers. Deze zijn vaak erg hoog. Het verkeerd opbouwen of onjuist gebruiken van een rolsteiger kan ernstige ongelukken tot gevolg hebben. De steiger kan omvallen of er kunnen mensen struikelen en van de steiger vallen. Natuurlijk moeten werknemers geïnstrueerd worden hoe een rolsteiger op een veilige manier opgebouwd en gebruikt wordt. Maar als het materiaal van de steiger niet deugt, is een ongeval vaak niet te vermijden. Het is daarom van essentieel belang dat de onderdelen van een rolsteiger aan de NEN 1004-norm voldoen en regelmatig gekeurd worden. Voor de keuringen geldt een termijn van een jaar.

Rolsteigers bestaan uit veel onderdelen. Daarnaast worden de onderdelen vaak wisselend gebruikt voor de opbouw van verschillende steigers. Dat maakt het erg lastig om bij te houden wanneer welke onderdelen voor het laatst gekeurd zijn. Met keuringsstickers NEN 1004 op alle rolsteigeronderdelen heb je er een goede controle op wanneer ze weer gekeurd moeten worden. Bovendien geeft het werknemers de zekerheid dat de steiger waarop ze werken het niet zomaar zal begeven.

Keuringsstickers VCA-keuring

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA-keuringen zijn volgens de Arbowet verplicht voor bedrijven waar werknemers risicovolle handelingen moeten uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Voorbeelden van dergelijke bedrijven zijn bouw- of onderhoudsbedrijven, fabrieken, werkplaatsen, scheepswerven en installatiebedrijven. Bij een VCA-keuring wordt gecontroleerd of de arbeidsmiddelen en pbm's (persoonlijke beschermingsmiddelen) aan de VGM-eisen voldoen. De VCA-keuringen dienen jaarlijks plaats te vinden.

De keuringsstickers VCA-keuring geven aan wanneer de volgende keuring van de apparaten en installaties gepland dient te worden. Zo weet iedereen dat de bedrijfsmiddelen en pbm's aan de VGM-eisen voldoen en dat er veilig mee gewerkt kan worden.

Algemene keuringsstickers

Er zijn ook arbeidsmiddelen waarvoor geen NEN- of VCA-keuring vereist is. De Arbowet geeft echter aan dat alle arbeidsmiddelen waarmee gewerkt wordt in goede staat moeten zijn. Bij ongelukken wordt gekeken naar de deugdelijkheid en veiligheid van de gebruikte arbeidsmiddelen. Het is dan ook belangrijk om ze periodiek een onderhoudsbeurt te geven en te laten controleren op gebreken of slijtage. Met behulp van algemene keuringsstickers kan bijgehouden worden wanneer een volgend onderhoud uitgevoerd moet worden, of wanneer de volgende inspectie of controle plaats moet vinden. Bij ARBOwinkel.nl kan je voor bijna elke situatie een keuringssticker bestellen. Hieronder volgt een opsomming van enkele veelgebruikte voorbeelden.

 • Keuringssticker met de tekst "Volgende keuring op"
 • Keuringssticker met de tekst "Volgende controle op"
 • Keuringssticker met de tekst "Volgende inspectie op"
 • Keuringssticker met de tekst "Volgend onderhoud op"
 • Keuringssticker met de tekst "Goedgekeurd tot"
 • Keuringssticker met de tekst "Vervaldatum"
 • Keuringssticker met de tekst "Gekeurd tot"
 • Keuringssticker met de tekst "Keuring vereist!"
 • Keuringssticker voor elektrische keuring - Deze keuringssticker bestaat uit een zwarte bliksemflits op een gele achtergrond. Dit is het internationale symbool voor elektriciteit. Deze keuringssticker geeft aan dat het om een elektrische keuring gaat. Omdat de bliksemflits algemeen bekend is als waarschuwingsteken voor elektrisch gevaar, zorgt het gebruik van dit symbool ervoor dat mensen zich automatisch voorzichtig gedragen in de buurt van een apparaat met deze sticker.
 • Keuringssticker met jaartallen - Op deze keuringssticker staan de jaartallen groot en opvallend in het midden van de sticker.
 • Keuringssticker met de tekst "Afgekeurd" - Deze keuringssticker kan je gebruiken als een apparaat of installatie is afgekeurd. De sticker heeft een felrode kleur waardoor hij goed opvalt. Dit voorkomt dat het apparaat per ongeluk toch gebruikt wordt in afwachting van reparatie of verwijdering.

Ben je op zoek naar een keuringssticker met een tekst die hier niet tussen staat? Kijk dan voor de zekerheid op ARBOwinkel.nl bij het aanbod. Het assortiment wordt regelmatig uitgebreid en dat is misschien nog niet verwerkt in deze tekst. Staat de gewenste sticker niet op de website, neem dan contact op met onze klantenservice.

Maar je kan ook zelf de tekst op een bestaande sticker aanpassen. Kies hiervoor een keuringssticker met eigen logo. Je kan de sticker personaliseren naar je eigen wensen, eventueel met je bedrijfslogo. Hoe je dat doet, lees je verderop.

Keuringsstickers met eigen logo en tekst

Op de meeste keuringsstickers is genoeg ruimte voor het plaatsen van een bedrijfslogo. Een keuringssticker met bedrijfslogo staat erg professioneel en bovendien is je bedrijf in beeld elke keer als het apparaat of toestel gebruikt wordt.

Behalve er een bedrijfslogo aan toevoegen, kan je de hele sticker naar eigen idee personaliseren. Je kan bijvoorbeeld de kleur van de sticker of tekst aanpassen. Verder kan je tekst toevoegen of de bestaande tekst aanpassen. Let er hierbij wel op dat je de functie van de keuringssticker niet uit het oog verliest. De datum van de keuring moet te allen tijde goed af te lezen zijn. Maak daarom het bedrijfslogo niet te groot en voeg niet teveel tekst toe als daardoor de informatie op de sticker onduidelijk wordt. Let ook op bij het veranderen van de tekst- en stickerkleur. Wanneer de tekst niet genoeg afsteekt tegen de achtergrond wordt de tekst moeilijk leesbaar. Bovendien vermindert de praktische functie van de sticker als hij door zijn kleur niet goed opvalt. Het verkleint het effect dat je snel kan achterhalen wat de volgende keuringsdatum is.

Het personaliseren van de sticker doe je op eenvoudige wijze online. Zorg ervoor dat je eerst het formaat en aantal keuringsstickers selecteert. Dit kan je later niet meer aanpassen. Nadat je het aantal en formaat hebt gekozen, klik je op "Personaliseer online en bestel". Je wordt dan naar een ontwerptool geleid. In deze ontwerptool ga je als volgt te werk:

Standaarduitvoering kiezen:

 • De blokjes onder de afbeelding van de sticker geven de standaarduitvoeringen aan waar je uit kan kiezen. Het belangrijkste is dat je hierbij let op de cijfers van de jaren en maanden. De kleur en het lettertype hiervan kan je niet zelf aanpassen. Zorg ervoor dat je er zeker van bent dat je de juiste standaarduitvoering hebt gekozen voordat je de sticker verder gaat personaliseren. Je kan deze later niet meer veranderen tenzij je helemaal opnieuw begint.

Logo toevoegen:

 • Klik bovenaan op de tab "eigen logo".
 • Klik aan de linkerkant op "afbeelding wijzigen" om het logo vanaf je computer te uploaden. Je kan ook een foto van je persoonlijke Facebook-pagina of Instagram gebruiken. Klik daarvoor op "Kies op Facebook" of "Kies op Instagram".
 • Als het logo is geüpload, kan je het verplaatsen. Klik op het logo om het naar de juiste plaats te slepen. Om er zeker van te zijn dat het logo horizontaal in het midden staat, druk je aan de linkerkant op het symbool voor horizontaal centreren. Verticaal centreren kan door op het symbool voor verticaal centreren te klikken. Dat is bij de meeste ronde keuringsstickers echter niet handig, omdat het logo dan gedeeltelijk op de plek van de bestaande tekst komt.
 • Wijzig eventueel het formaat van het logo met de bovenste schuifbalk aan de linkerkant.
 • Met de onderste schuifbalk kan je het logo roteren.

Tekst wijzigen of toevoegen:

 • Klik bovenaan op de tab "Eigen tekst".
 • Links bovenaan staat een vakje met de huidige tekst. Als je daarop klikt kan je de tekst aanpassen.
 • Daaronder staat een keuzemenu waarmee je het lettertype kan aanpassen. Daarnaast kan je de letters vet of cursief maken.
 • Onder het keuzemenu voor het lettertype staan twee tekentjes voor het horizontaal of verticaal centreren van de tekst in de sticker.
 • Daarnaast staan tekentjes voor het centreren of links of rechts uitlijnen van de tekst binnen het tekstvak.
 • Door op een van de kleuren onder "Kies een kleur" te klikken, wijzig je de kleur van de tekst.
 • Onder de kleuren staat een schuifbalk waarmee je het formaat van de tekst kan wijzigen.
 • Met de onderste schuifbalk kan je de tekst roteren.

Achtergrondkleur van de keuringssticker wijzigen:

 • Klik bovenaan op de tab "Kleur".
 • Klik aan de linkerkant op een van de gekleurde vakjes om de achtergrondkleur van de sticker aan te passen.

Is je ontwerp helemaal naar wens, klik dan op "Toevoegen aan mandje". De zojuist ontworpen stickers staan nu in het winkelmandje en kunnen besteld worden.

Heb je al een compleet ontwerp voor een keuringssticker? Mail dat dan naar ons. Wij kijken dan of het uitvoerbaar is.

Keuringsstickers op rol

Wanneer er veel apparaten zijn die periodiek gekeurd moeten worden, dan zijn er ook veel keuringsstickers nodig. Het is dan handig om er een voorraad van te hebben. Je grijpt dan niet mis als er een keuring plaatsvindt. Bovendien worden ze bij grotere aantallen geleverd op een handige rol. Hierdoor heb je niet langer te maken met losse vellen die overal rondslingeren. De stickerrol wordt geleverd in een handige doos die als dispenser gebruikt kan worden.

Gaatjestang voor keuringsstickers

Op keuringsstickers staan de getallen van maanden en jaren. Door middel van gaatjes bij het cijfer van de maand en het jaar wordt aangegeven wanneer de keuring van een apparaat of installatie heeft plaatsgevonden of wanneer de volgende keuring uitgevoerd moet worden. Om deze gaatjes te maken kan je bij ARBOwinkel.nl een speciale gaatjestang bestellen. Hiermee maak je mooie egale gaatjes zonder onregelmatigheden, zodat de stickers goed blijven plakken.

Keuringsstickers geschikt voor binnen- en buitengebruik

De keuringsstickers die bij ARBOwinkel.nl besteld kunnen worden, zijn gemaakt van hoogwaardige zelfklevende folie die permanent kleeft en niet loslaat. Bovendien zijn de stickers voorzien van een laminaatlaag die zorgt voor extra bescherming. Hierdoor zijn ze geschikt voor binnen- en buitengebruik.

Keuringsstickers bestellen

Bij ARBOwinkel.nl kan je keuringsstickers bestellen in diverse vormen, maten en kleuren. Ook kan je je eigen keuringsstickers ontwerpen. Hoe je dat doet, lees je hierboven. De stickers zijn te bestellen in losse stickervellen of op handzame stickerrollen. De stickerrollen worden geleverd in een handige doos die je als dispenser kan gebruiken. Wil je een afwijkende afmeting, kleur of aantal, neem dan contact op met onze klantenservice.

Veiligheidsopleidingen bij ARBO centrum

Wil je de keuringen van apparaten door eigen personeel laten uitvoeren, of is het certificaat van je keurmeester bijna verlopen? Bij ARBO centrum, waarvan ARBOwinkel onderdeel is, kunnen jij of je personeel diverse veiligheidscursussen volgen. ARBO centrum verzorgt veiligheidscursussen door heel Nederland, waaronder NEN 3140- en VCA-cursussen. Kijk op de website van ARBO centrum voor het aanbod en de cursusagenda.

EHBO-koffers, brandblussers en AED's laten keuren door ARBOwinkel.nl

EHBO-koffers, brandblussers en AED'S (Automatische Externe Defibrillator) worden als het goed is maar zelden gebruikt. Daardoor worden ze vaak vergeten als het om onderhoud en keuringen gaat. Het zou echter uiterst vervelend zijn als blijkt dat de brandblusser of AED niet werkt als het nodig is. ARBOwinkel kan je deze zorg uit handen nemen en de periodieke keuringen op zich nemen. En natuurlijk ronden we de keuring af met een keuringssticker.

 • Keuring EHBO-koffer - Bij kleine en grote ongelukken moet je ervan op aan kunnen dat de EHBO-koffer in orde is. Het kan erg frustrerend zijn als de pleisters bijvoorbeeld op zijn of als de verbandschaar bij het laatste gebruik niet teruggelegd is. Ook kan het erg vervelend zijn als de inhoud rommelig is, zodat je onnodig lang moet zoeken naar het juiste verband of de juiste pleister. Bovendien is een jaarlijkse keuring verplicht. Bij ARBOwinkel doen wij graag de jaarlijkse keuringen van de EHBO-koffer. Wij zorgen ervoor dat de inhoud van de verbandtrommel compleet is en alles op zijn plaats ligt. Je zal dus niet meer misgrijpen wanneer eerste hulp nodig is.
 • Keuring brandblusser - De aanwezigheid van brandblussers in een bedrijf is van erg groot belangrijk. Maar enkel een brandblusser ophangen is niet voldoende. Je moet ervan op aan kunnen dat de brandblusser naar behoren werkt. Dit kan voorkomen dat een klein brandje uitgroeit tot een grote, allesverwoestende brand. Het is dan ook van cruciaal belang dat de brandblusser regelmatig gekeurd wordt. Een jaarlijkse keuring is verplicht en mag alleen worden uitgevoerd door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. Bovendien keren verzekeringsmaatschappijen vaak niet of slechts gedeeltelijk uit als na een brand blijkt dat de brandblusser niet gekeurd is. ARBOwinkel is een gecertificeerd bedrijf en kan de jaarlijkse keuring van de brandblusser voor je uitvoeren. Wij controleren of de brandblusser voldoet aan alle veiligheidseisen en richtlijnen die zijn vastgelegd in de NEN 2559. Voorkom dat een klein brandje uitgroeit tot een ramp en laat je brandblusser keuren door ARBOwinkel. Wist u dat u ook voor brandblussers bij ons terecht kan?
 • Keuring AED - Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat bij een hartstilstand het hartritme weer op gang brengt. Keuring en onderhoud van een AED is niet verplicht, maar het zou toch rampzalig zijn als je er bij gebruik achter komt dat hij niet werkt. De ambulance heeft een aantal minuten nodig om ter plaatste te komen. Minuten die er bij een hartstilstand niet zijn. Het is dan ook van levensbelang dat een aanwezige AED regelmatig gekeurd wordt. ARBOwinkel is specialist in het keuren en onderhouden van AED's. De AED wordt volledig nagekeken en eventueel gerepareerd. Uiteraard wordt er een keuringssticker op geplakt, zodat voor iedereen duidelijk is dat de AED daadwerkelijk levens kan redden.
Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box
  ARBOwinkel.nl 8,9 / 10 - 805 Reviews @ Feedback Company
  Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »