Terug

 • Gratis verzending vanaf €100,-
 • Achteraf betalen voor bedrijven vanaf €40,-
 • Gratis cadeau bij iedere bestelling

Werelddag Veiligheid en Gezondheid op het Werk

Werelddag Veiligheid en Gezondheid op het Werk

Door de Internationale Arbeidsorganisatie is 28 april uitgeroepen als jaarlijkse Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk.

Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk 

Op de "World Day for Safety and Health at work" op 28 april van de International Labour Organisation staat preventie van arbeidsongevallen centraal. Bedrijfsongevallen en beroepsziekten zijn helaas aan de orde van de dag. Daarom is de aandacht extra gevestigd op voorkomen van werkgerelateerde ongevallen en ziekten.

Het blijkt dat we nog onvoldoende bewust bezig zijn met dit thema veiligheid op de werkvloer. Zo vinden er nog tal van ongevallen plaats doordat mensen simpelweg niet of vaak net te laat worden gezien. Als je verder beseft hoevaak personen door een beroepsziekte getroffen worden en er zelfs aan overlijden, dan is meer aandacht voor preventie een thema dat logischerwijs hoog op de agenda dient te staan. Een sterkere cultuur rond het thema veiligheid op het werk vormt de basis waarin dit recht meer als gemeengoed wordt gewaardeerd en bevorderd. En dan door zowel management als werknemers en daarbij gebaseerd op inclusie. Met een betekenisvolle participatie van alle betrokkenen om de veiligheid op de werkplek voortdurend te blijven verbeteren.

Veiligheid, vitaliteit, veerkracht en werkgeluk op de werkvloer

Bij doelgerichte preventie aanpak past vooral een bewuste, pro-actieve cultuur waarin fouten maken mag, resultaten zichtbaar zijn en waarbij ook ruimte is voor een compliment of beloning. Dit stimuleert medewerkers om zich bezig te houden met veiligheid, zo leert de praktijk. Om dit beter te verankeren in organisaties en bedrijven zijn er praktische handvaten voorhanden:

 • Bewust bespreken van weerstanden en resultaten
 • Inventarisatie van risico's en dan in een meer dynamisch verbeterproces 
 • Beïnvloeden en belonen van gedrag
 • Stimuleren van actieve betrokkenheid
 • Het actief betrekken van het MT (waaronder voorbeeldgedrag)
 • Het op de werkvloer zelf veiligheidsproblemen (laten) oplossen

Veiligheid en gezondheid zijn begrippen waarvan het bredere belang nog al eens onderbelicht blijft en daar wil deze themadag ook verandering in brengen. Vitaliteit, mentale veerkracht, werkgeluk op het werk dienen op nummer 1 komen te staan. Werkgevers, werknemers en externe partners kunnen dit samen bevorderen. Het MT vervult verder een belangrijke voorbeeldfunctie in dit proces. 

Hoe veiligheid beter borgen binnen organisaties?

Maak een actuele analyse van de mogelijke risico's, brainstorm naar oplossingen en breng verbeteringen ook in praktijk. Het resultaat is een werkomgeving die voor iedereen veiligheid brengt in iedere betekenis van het woord.

Door open communicatie, gebaseerd op vertrouwen en respect, zal men zich vrij voelen om duidelijker bezorgdheid te uiten over potentiële risico's of gevaren en bovenal: om zelf ook verbeter voorstellen aan te dragen. Op de werkplek zelf kent men de specifieke situaties vaak het beste. Een meer actieve dialoog draagt bij tot de verbetering van het doelgericht beleid vertaald in meer praktische strategieën. Een actieve inbreng van alle betrokkenen maakt een betere uitvoering makkelijker.

Deze dag voor Veiligheid laat ons stilstaan bij de risico's op de werkvloer, zowel voor het fysieke aspect, maar zeker ook mentaal zijn nog flinke stappen mogelijk. Neem deze dag ook aan als een mooie kans om werk te maken van meer veiligheid en van een gezonde werkomgeving. Op 28 april, staan we stil bij hoe we veiliger werken ook beter kunnen verankeren in de processen. Dit is mogelijk met een actuele Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Wanneer je exact in kaart krijgt wat de risico’s zijn dan kun je deze ook doelgerichter aanpakken en zo de kans op ongelukken en gezondheidsklachten sterk verkleinen. Dit leidt tot een vermindering van verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers.

Veiliger werken: een levendig proces

Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Meer over waarom een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie nodig is en hoe dit een levendig proces kan worden (en geen statisch document) lees je via deze links naar de Kennisbank van ARBO centrum

In deze RI&E moet ook een Plan van aanpak (PVA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Ten slotte moeten in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen. 

Samengevat, om het veilig samenwerken beter te borgen in organisaties en bedrijven zijn er diverse  praktische handvaten. Het betrekken van het MT, bewust bespreken van weerstanden, beïnvloeden en belonen van (voorbeeld)gedrag, actieve betrokkenheid, zelf veiligheidsproblemen (laten) oplossen, creëren van een bewuste, meer pro-actieve cultuur en zichtbare resultaten zijn doorslaggevende aspecten voor een veiliger werkklimaat.


Laat een reactie achter

*Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd

* Verplichte velden

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box
  ARBOwinkel.nl 8,1 / 10 - 1000+ Reviews @ Feedback Company