Terug

  • Gratis verzending vanaf €100,-
  • Achteraf betalen voor bedrijven vanaf €40,-
  • Gratis cadeau bij iedere bestelling

Bewust veilig samenwerken

Bewust veilig samenwerken

De "Bewust Veilig -dag" staat in het teken van veiligheidsbewustzijn. Een jaarlijkse themadag met een toenemende belangstelling vanuit diverse branches en bedrijven.

Bewust veilig samenwerken

Op de werkplek blijft permanente aandacht voor veiligheid belangrijk. Los van de sector of het beroep, levert de jaarlijkse Bewust Veilig-dag een belangrijke impuls in dit bewustzijn. Vanuit diverse branches en een groeiend aantal deelnemende bedrijven en organisaties, dit jaar al ruim 700, heeft deze dag als doel om het bewustzijn rondom veiligheid in de werkomgeving te vergroten.

Zowel werknemers en werkgevers worden zo beter aangemoedigd om de veiligheidsmaatregelen te evalueren en verbetering door te voeren. Dit initiatief schept een unieke gelegenheid voor het thema veiligheid binnen alle lagen van organisaties.

bron: bewustveilig.com 

Doel en belang Bewust Veilig-dag

Het belangrijkste doel van de Bewust Veilig -dag op 27 maart is de mindset voor het thema veiligheid in de werkomgeving. Door deze specifieke themadag, worden zowel organisaties als medewerkers gestimuleerd om kritisch(er) naar veiligheidsprocedures te kijken. Dit schept ruimte voor reflectie op naleving van regels en maakt op alle niveau's binnen organisaties transparant en bespreekbaar waar eventuele verbeteringen mogelijk zijn.

Hierbij gaat het meer dan aan wet- en regelgeving voldoen: vooral het creëren van een cultuur waarin iedereen zich meer betrokken voelt vormt een belangrijk aspect van de Bewust Veilig dag. Dit betekent dat iedereen, van het management tot medewerkers op de werkvloer, bewuster worden van deze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

bron: bewustveilig.com (tip: ook een roze bouwhelm? lees meer via deze link)

Met dit organisatiebrede bewustzijn en door een actieve dialoog ontstaat eerder een cultuur waarin medewerkers zich gesteund voelen om veiligheid aan te kaarten. Samengevat: actieve betrokkenheid bij deze themadag stelt bedrijven en medewerkers beter in staat samen te werken aan een veiliger en gezonder werkklimaat.

Bewust veilig samenwerken: meer dan jaarlijkse events 

Op de Bewust Veilig -dag worden diverse informatieve en praktische activiteiten georganiseerd. Denk aan workshops, seminars, trainingssessies, demonstraties en oefeningen op de werkvloer. Deze events hebben als doel om medewerkers de benodigde kennis en skills aan te reiken om veilig te werken en actief bij te dragen aan het creëren van een veiligere werkplek. Het belang van veiligheid op de werkplek staat zo meer centraal en levert ons een mooie gelegenheid om te reflecteren, evalueren, leren en ..samen in actie te komen.

Veiligheid op het werk is niet alleen een recht maar ook een verantwoordelijkheid die we allemaal delen. Laten we deze Bewust Veilig -dag gebruiken als springplank naar een veilige toekomst.

Bewust Veilig Dag krant pdf 

Bewust werken aan een Veilige werkomgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als partner in veiligheidsuitrusting nodigt Arbowinkel.nl je dan ook van harte uit om mee te doen aan de beweging voor een veiligere werkplek. Er zijn diverse handvaten om het veilig samenwerken beter te kunnen borgen in organisaties en bedrijven:

Bewust blijven praten in dit proces

Het is van belang om bewust met elkaar in gesprek te (blijven) gaan over veiligheid. Hoewel men veiligheid als belangrijk ervaart, werkt niet iedereen altijd op een veilige manier. Weerstanden kunnen ontstaan door angst voor verandering of geen tijd willen of kunnen besteden aan andere werkmethoden.

Het is daarom zaak om deze weerstanden bespreekbaar te maken en gezamenlijk op te lossen. Op die manier kunnen medewerkers zich ook veilig voelen om hun zorgen te uiten zonder negatieve consequenties te ervaren.

Bewust belonen en stimuleren

Om gewenst gedrag te bevorderen, kunnen regels worden vastgesteld en beloningen worden ingezet als stimulans. Daarnaast is het belangrijk dat er ruimte is voor medewerkers om actief mee te denken over hoe veiliger werken het beste valt te realiseren. Hierbij dient er bewust en actief geluisterd te worden naar alle betrokkenen. Het bespreken van mogelijke risico's en gevolgen van onveilig handelen draagt bij aan bewustwording omtrent veilig werken.

Daarnaast dient men zelf issues op te kunnen lossen. Werknemers dragen veelal de meeste kennis over specifieke risico's op de werkvloer en kunnen, door dit beter te delen, vaak het beste een actievere rol spelen in het oplossen en voorkomen van onveilige situaties. Geef medewerkers en direct leidinggevenden daarom zo veel mogelijk eigen verantwoordelijkheid bij het oplossen van onveilige situaties. Iedereen heeft binnen het bedrijfsnoodplan zijn eigen rol en taken. De BHV of HRM afdeling kan natuurlijk ondersteuning bieden wanneer nodig, maar knelpunten dienen in 1e instantie bij de bron te worden gesignaleerd en ...opgelost, daar leert men dikwijls het meeste van.

Bewuste veilig samenwerken cultuur

Een bewuste, pro-actieve cultuur waarin fouten maken mag, resultaten zichtbaar zijn en waarbij ook ruimte is voor een compliment of beloning, stimuleert medewerkers om zich bezig te houden met veiligheid, zo leert de ARBO praktijk. Last but not least: het MT vervult een voorbeeldfunctie in dit proces. Denk aan "lead by example" voorbeeldgedrag met bewust dragen van bijv. hoofdbescherming of een veiligheidshesje

Samengevat, om het veilig samenwerken beter te borgen in organisaties en bedrijven zijn er verschillende praktische handvaten. Het betrekken van het management, bewust bespreken van weerstanden, beïnvloeden en belonen van gedrag, actieve betrokkenheid, zelf veiligheidsproblemen (laten) oplossen, creëren van een bewuste, meer pro-actieve cultuur en zichtbare resultaten zijn essentiële aspecten voor een veiliger werkklimaat.

Laat een reactie achter

*Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd

* Verplichte velden

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    ARBOwinkel.nl 8,1 / 10 - 1000+ Reviews @ Feedback Company